Mission

Історія діяльність Філії ОДУМ-у в Чікаго

Філія ОДУМ-у в Чікаго засновано 6-ого серпня 1950 року а її першим головою був Олександер Луппо. Протягом перших років, сходини відбувалися в різних будинках, часами під цекву св. Покрови. Спочатку були організовані хори і драматичні гуртки. В 1952 був при управі філії створено редакційну колегію яку очолював Борис Шерстюк та Олексій Коновал. Розпочали видавати журнал «До мети». Журнал подавав цікаві інформації флфї на одумівського життя.

В 1953 філія мусіла перебратисася в домівку на розі вулиць Потомек і Артіжен. Управи часто поповнувися новими особами бо армія чи школа відривала їх від одумівського життя. Все одно, було присутно щонайменш 15 осіб з філії Чікаго на кожні зустнічі.

В 1959 році нову управу очолив Олексій Коновал. На цю управу припали обов’язки організування Юного ОДУМ-у. Спершу Ю ОДУМ-у було біля 30 осіб а вже в 1964 їх число доходило до сотні. Виховниками впродовж всього часу були Галина Бойко, Марія Шкребець, Стефа Ковальчук, Віра Ніна та Олена Лукаш, Таня Суховій, Віра Горб, Ярослав Меркуло, Олексій і Василь Коновал, Віктор Білоус, Дмитро Грушецький, Олексій Пошиваник, Петро та Іван Іващенко, Євген Ткаліч та Оксана Масловська. Праця з Юним ОДУМ-ом та дорослим відбуваєтся в роях регулярно, щотижня.

В 20 березня 1960 року настоятель церкви Св. Софії от. Микола Литаківський з протидіяконом М Покотиленком посвятили прапор філії. Цього ж року куплено при 2516-18 Вест Дивіжон вулиці двоповерховий будинок для ОДУМ-у. Одумівці батьки одумівців та прихильники ОДУМ-у вклали тисячі години щоб пристосувати його для вжитку. Сотні людей склали свої пожертви на купівлю та ремонт дому ОДУМ-у. Для придбання дому та утримання створено корперацію, управа якої вибираєтся кожного року.  11 грудня 1960 року отці федір Білецький та Микола Литваківський посвятили дім ОДУМ-у.

На 10 Зїзді ОДУМ-у США в Нью Йорку в 1960 філії вручено накращий, переходовий бюст Симона Петлюри. Від того часу, за винятком одного року, його тримає філія Чікаго.

Фідія в своїй праці приділяла велику увагу мистецьким одиницям. В 1959 році створено двочий квартет:  Олена Павелко, Марія Шкребець, Марія Пилипенко та Галина Бойко. Керівником спершу була Олена Павелко а пізніше Анатолій Степовий, який підбирав пісні розписував для голосів ноти та вчив. Упродовж свого існування квартет збільшувався до септету. Від його створення там співали Олена Павелко, Марія Пилипенко, Галина Бойко, Марія Шкребець (пізніше Коновал), Стефа Ковальчук, Катя Щибра та Надя Сахно. В Ювілейний рік ОДУМ-у і філії Чікаго в септарі співають Віра Тарасенко Ліда Романенко Катя Щибря Віра і Оля Горб Наталка Колішинська та Марія Коновал.

Від часу заснування ця мистецька одиниця філії виступала на численних з’їздах, зустрічах, бенкетах, концертах в університетах та на інтернаціональних виступах. За свої виступи вони мають подяку від міста Чікаго, а від арабських студентів трофей-статую ОДУМ-ові. Одна з відомих музичних радіостанцій Чікого влаштували їм одногодиний виступ-інтерв’ю.

Зразу після придбання дому ОДУМ-у створено співочий ансамлбю Юного ОДУМ-у. Тепер всі члени ансамблю належать до старшого ОДУМ-у. Ними кирує Марія Коновал. Для ансамблю підбирає репертуар як для молодшого, так і старшого мистецький керівник філії Анатолії Степовий. В ансамблі спершу співали Катя Ковальчук, Ліда Мартинович, Людмила Мирутенко, Люба Литус, Ліна Степова, Валя Пошиваник, Люся Петренко, Олена Косогор, Марія Ковальчук та Люба Петренко. Пізніше на місце тих що відійшли з ансамблю прийшли Людмила Ревенко, Євгенія Петренко, Катя Єрмочонок, Ліда Борачук, Марія Глібчук, та Ніна Оборковська. В 1965 році в ансамблі співає 5 осіб.

На річних загальних зборах 1962 року на голову філії вибрано Олексія Пошиваника який відбув дві каденції. В кінці 1962 року розпочато підготовку для створення струнної оркестри. Великих старань приклав до цієї справи організаційний реф. філії Данило Завертайло. Він знайшов 16 осіб фундаторів які купили для струнної оркестри по інструментові. У кінці січня 1963 року Анатолії Степовий, як деригент Дмитро Грушецький, як учитель при на мандоліні, а Іван турчманович гри на гітарі – розпочали працю з оркестрою. Після трагічної смерти Ів. Турчмаповича навчення гри на гітарі перебрав Ярослав Маркевич, а пізніше Анатолій Луппо який є рівночасно заступником деригента. Одні члени оркестри відходять а інші нові приходять. Тепер в оркестрі (мандоли, гітари, мандоліни і бас) є 51 особа : Валя і Олексій Пошиваник, Василь, Наталка і Олексій (адміністратор оркестри) Коновал, Оксана і Людмила Ревенко, Ліда, Оля і Володимир Косогор, Петро та Іван Лисенко, Петро і Розалія Бойко, Володлмир Оборковський, Олег Масловський, Василь і Оля Мирутенко, Василь, Микола й Андрігі Скиба, Віктср Войтиків, Ліна й Анатолій (мол.) Степовий, Грицько Лень, Марія, Володимир і Петро Павлівець, Петро та Іван Іващенко, Ліда і Віктор Борачук, Марія Брикайло, Микола Осовський, Наталка Колішинська, Марія і Анатолій Луппо, Віктор Ботвин, Віктор Гуртовий, Юрій і Сузана Костин, Віра Сахно, Олена Сербу, Петро Руденко, Зенон Походенко, Аріянна, Астріда і Ярослав Чернявський, Олексій Медвідь, Олена Радзіловська і Тамара Дмитренко. Струнна оркестра виступала на зустрічі ОДУМ-у 1963 року в Канаді, на концерті 14-го з’їзду ОДУМ-у США, на трьох концертах філії, та на відкритті пам’ятника Тарасові Шевченкові 27 червня 1964 року у Вашінґтоні.

Майже рівночасно з оркестрою, створено струнний квартет під керівництвом Анатолія Луппо. Після відходу з ньоrо Дмитра Грушецького та Івана Турчмановича його доповнено і склад його тепер такий: Анатолій Луппо (керів- ник), Ярослав Маркевич, Олексій Пошиваник, Микола Осовсъкий, Микола Скиба та Володимир Косогор. Цей ансамбль здобув добру славу на концертак та інших імпрезах.

В кінці 1963 року при філії створено такцювальну групу, яку очолив балетмайстер Микола Осовський. До неї належать Ліна Степова, Люся Петренко, Валя Пошиваник, Катя Ковальчук, Галина Довгошия, Ліда Безпалко, Петро та Іван Іващенко. В жовтні 1964 року Іван Іващенко почав вчити народніх танців мoлодшу групу, яку дальше вчить Петро Іващенко.

У кінці 1964 року фіпія, завдяки старанням Данила 3авертайла, створила ансамбль бандуристів ОДУМ-у. Його очолив відомий бандурист і композитор Григорій Китастий. В ансамблі, крім багатьох співаків, є 38 осіб з бандурами. Вперше ансамбль бандуристів виступив на Шевченківськім концерті 4 квітня 1965 nоку в школі Шопена. Група бандуристів філії : Олексій Пошиваник, Петро та Іван Іващенко, Іван Сербу та Олег Масловський неодноразово виступали на імпрезах та святах українських організацій міста Чікаrо.

Філія ОДУМ-у Чікаrо завжди прикладала багато зусиль до того, щоб журнал ОДУМ-у «Молода Україна» стояв на якнайкращому rрунті як ідейному, так і матеріяльному. Тому зав- дяки відданим одумівцям, представникам журнала, Павлові Коновалові, Іванові Козацькому, Данилові 3авертайлові та Олексіеві Коновалові, Чікаrо завжди мало найбільше число передплатників. В 1965 році в Чікаrо та околицях журнал отримують понад 150 осіб. Філія щорічно переводила збірки на пресовий фонд та коляду, а останнім часом почала влаштовувати одну імпре- зу річно, прибуток з якої призначасться на «Молоду Україну».

Починаючи з 1961 року філія видає стінну газету «СМІХ-0-ДУМ» — редактор Олексій Коновал. До коротких текстів малювали карикатури Ярослав Меркело, Стефа Ковальчук, Таня Суховій, Василь Коновал, Марія Павлівець, а найбільше Олексій Пошиваник, який оформляе програмки і летючки та опрацював жетон для ювілейної зустрічі ОДУМ-у та відкрuття оселі.

Праця філії в Чікаго з року в рік пожвавлювалась завдяки енергійній праці, голів філії Олександра Луппо, Павла Коновала, Володимира Філя, Віктора Білоуса, Олексія Коновала, Олексія Пошиваника, Василя Коновала та Данила 3авертайла — незамінимого opraнiзaтopa філії, членів управи філії та поодиноких членів філії, як Іван Козацький, Вадим Мішалов, Марія і Поліна Мартинович, Анатолій Луппо, Грицько Лень, Леонід Гюбнер, Борис Шерстюк, Іван, Віра та Олена Лукаш, Тарас Кохно, Дмитро Грушецький, Григорій Мельник, Галина Бойко, Петро і Параска 3а- вертайло, Ярослав Меркело, Стефа Ковальчук, Василь Коновал, Марія Шкребець, Микола Калюжний, Михайло Кужіль, Леонід Литус, Катя Щибря, Юрій, Оля і Віра Горб, Ліда Романенко, Віра Тарасенко, Олена Павелко, Марія Павлівець, Макар Міскевич, Наталка Колішинська, Володимир Косогор, Микола Скиба, Людмила Ревенко, Валя Пошиваник та багато інших.

Філія ОДУМ-у в Чікаґо розрослася й зактивізувалася завдяки веесторонній допомозі відданого її працівника Анатолія Степового, почесного члена ОДУМ-у, який впродовж існування філії є мистецьким керівииком всіх імпрез філії, дириrкентом струиної оркестргі та вчителем гри на мандоліні. Він же розписує ноти для співочих ансамблів, вчить співу, деклямації, скетчі та ін.
Свій ріст філія завдячуе також Анатолієві Луппо, її основникові, який є заступником дириґента, вчить грати на rітарах, керує струнним ансамблем та розписує для них ноти; Григорієві Китастому керівникові ансамблю бандуристів ОДУМ-у та Микоnі Осовському, керівкикові тан- цювального ансамблю.
Щороку члени філії беруть активну участь в усіх маніфестаціях, святах, академіях, панахидах, бенкетах, зустрічах, з’їздах, зустрічах з нашими визначними політичними діячами як д-р Степан Витвицький президент УНР в екзилі, Голова УНРади та відомий український письменник Іван Багряний, Голова ВО УНРади Микола Лівицький та інші. Філія влаштукала багато вечорів з мистецькою програмою, присвячених політичним діячам, письменникам, поетам, науковцям, таким як: Симон Петлюра, Михайло Грушевський, Леся Українка, Тарас Шевченко, Олександер Олесь, Іван Баrряний, Михайло Ситник, Григорій Китастий, Анатоль Юриняк та ін.

Кожного року від самого початку існування філії влаштовується зустріч Нового Року.
В 15-тиріччя існування філії вибрано нову управу, яку очолив Василь Коновал. До неї увійшли особи, що ще недавно були членами Юного ОДУМ-у.


Gallery

View our photos and videos from events, activities, fundraisers and volunteering events.

See Our Gallery

Sign up for our Quarterly Newsletter

Stay in-the-know with news updates from ODUM Chicago and other affiliated organizations.