Placeholder

Управа


Організаційна структура Філії ОДУМ-у

  1. Голова репрезентує Філію на координує внутрішню діялність поодиноких референтур, керівник мистецтьких одиниць і періодично звітує Головною Управою про роботу філії; скликає збори Управи загальні збори філії і переводить їх; веде книгу пляну праці та різних подій у роботі філії
  2. Заступник голови заступає голову на випадок відсутности та допомагає йому виконувати його обовязки
  3. Секретар провадить кореспонденцію філії пише протоколи сходин управи філії, загалних зборів, тримає в належному проядку книги одержаних і надісланих листів книгу заяв про вступ до ОДУМ-у, що мають бути в окремі книзі за всі роки, книгу протоколів картотеку членства ОДУМ-у і його прихилькиків і т. ін.
  4. Скарбник провадить фінансові книги філії, збирає членські внески членів, контролює скарбнивів роїв Юного ОДУМ-у, видає за згодою і підписом голови філії потрібні фонди відповідним референтам філії, дає звіт Головній Управі на інш.
  5. Референт юнацтва дбає про кількість ріст Юного ОДУМ-у, працю в роях регулярність сходин, участь Юн. ОДУМ-у в роботі філії, про уніформ Ю. ОДУМ-у. Підбирає разом з управою філії виховників, веде списки членства Ю. ОДУМ-у, підшукує матерял для виховників, перевіряє наявність членів Ю. ОДУМ-у на сходинах згідно з книгою відвідування, що її ведуть ройові, пильнує щоб виховники перевіряли наявність членів на сходинах, перевіряє сплату членських внесків і . т. ін.
  6. Орнанізаційний референт дбає про підготовку філією імпрез, відповідає за реклямування їх (летючки афіші тощо), підготовляє разом з іншими референтами прогулянки, керує, опрацьованими разом з культосвітнім референтом та референтом преси й інформації, програми одумівських радіо і телевізійних передач та інш.

Gallery

View our photos and videos from events, activities, fundraisers and volunteering events.

See Our Gallery

Sign up for our Quarterly Newsletter

Stay in-the-know with news updates from ODUM Chicago and other affiliated organizations.